Lisovňa

   

   << << 

   

Russian  Deutch  

 

Vyhotovenie výstrižkov plechov vykonávame v lisovni závodu na :  

 

A. Na excentrických lisoch  LEN63, LE160 , LE250 a LE400-D  s  max. strižnou silou 400 ton s max. priemerom výstrižku do 600mm pri technológii stríhania zo štvorcov.  Pri strihaní z pásu priemer výstrižku je obmedzený sprievodnými technologickými zariadeniami: 

  • rovnačka plechu:   max. šírka pásu 330mm

  • odvijačka plechu:    max. šírka pásu 380mm

  • podávač plechu:  max. šírka pásu 400mm  

  

B. Na drážkovacích  lisoch Weingarten NK 4, NK 8 a NN8.

  • minimálny počet drážok : 4

  • maximálny počet drážok : 500

  • vzdialenosť osi barana min 75 mm, max 425 mm

  • maximálny priemer rondelu : 1100 mm

  • lisovacia sila : 80 kN.

 

 

Konštrukcia  výroba  a údržba nástrojov je  realizovaná vlastnými odbornými útvarmi spoločnosti.

 

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 07.04.2009