Slovres a.s.

   

O firme ] Výroba ] Opravy ] Výpredaj nadlimitných zásob ] Kontakt ]   Casspos a.s.    ZEST a.s.   Kolonial Košice a.s.

 English  Deutsch  Russian  

Naša akciová spoločnosť SLOVRES a.s. chce zachovať a ďalej rozvíjať obchodné vzťahy na vzájomnej dôvere a serióznosti. Obchodným partnerom poskytujeme široké spektrum služieb a činností, počnúc operatívnym servisom končiac kvalifikovaným poradenstvom. Vo svojej práci využívame najnovšie poznatky vedy a techniky a zavádzame najmodernejšie technologické postupy výroby. Výrobným programom je malosériová a kusová výroba rôznych modifikácií elektromotorov, generátorov a špeciálnych pohonov spĺňajúcich náročné požiadavky na kvalitu, spoľahlivosť a technické riešenie.

Výťahový motor ATM Výťahový motor 2ATM Výrobky z lisovne Bezprevodovkový výťahový pohon SLP 315 Generátor SGT

Elektromagnetická brzda ELB

Trakčný motor ATR
Katalógy :

  SLOVRES ar Bezprevodovkový výťahový pohon SLP 315 Elektromagneticka brzda ELB ar Asynchrónny servomotor AJSI

ar Bezprevodovkové výťahové stroje radu LPS4
 NOVÉ Tichá elektromagneticky ovládaná pružinová brzda radu 3ELB 

      Výrobné kapacity

 • rezanie plameňom, hrúbka materiálu 5 až 200 mm

 • delenie materiálu pásovou pílou

 • sústruženie od priemeru 5 do 800 mm v triede presnosti IT 7

 • brúsenie na guľato do max priemeru 280 mm a max. dĺžky 600 mm.

 • brúsenie na plocho - max. plocha 1000 x 400 mm a výška 400 mm

 • strihanie plechov na excentrických lisoch do 400 t

 • strihanie  plechov na drážkovacích lisoch Weingarten NK4, NK8 a NN8  so strižnou silou do 80kN.

 • presné vŕtanie na súradnicovej vŕtačke

 • rezanie na drôtovej rezačke max. plocha 200 x 200 a výška 60 mm

 • opracovanie na CNC obrábacom centre o rozmeroch 400 x 400 x 400 mm

 • opracovanie na stolovej fréze, LAGUN G COSMOS 20, s CNC riadením HEIDENHAIN a lineárnym odmeriavacím systémom vo všetkých troch osiach. Tento stroj spĺňa všetky požiadavky CE -  normy. Upínacia plocha 2000 x 700 mm a hmotnosť obrobku do 4 000 kg.

 • výroba strižných nástrojov a prípravkov aj podľa dodanej výrobnej dokumentácie

 • výroba jednoúčelových strojov

 • prevíjanie elektromotorov a generátorov (aj špeciálnych)

 • diagnostika porúch a komplexné skúšky elektromotorov a generátorov

      Voľné výrobné kapacity

      Výrobná činnosť

 • vývoj, výroba a opravy elektrických strojov

 • skúšobníctvo elektrických strojov

 • výroba nástrojov a prípravkov, obrábanie kovov

 • zlievanie železných a neželezných kovov

 • projektovanie elektrických strojov a zariadení

 • činnosť technických a ekonomických poradcov v oblasti elektrotechniky

 • revízie elektrických zariadení

      Voľné miesta

 • Momentálne nie sú k dispozícii žiadne voľné miesta

Dotazníky k stiahnutiu:  slovensky : xls , pdf  rusky : xls , pdf

     Výpredaj nového aj použitého náradia

 

      Bližšie informácie:          Zlaťa Kuiková
                                 tel: 055 72 62 126
                                 mail: kuikova@slovres.sk

 

PROJEKTY S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE

eu


Profil spoločnosti

Akciová spoločnosť vznikla 1.7.1997 na pôde bývalého štátneho podniku Výskumno - vývojového ústavu elektrických strojov točivých Brno a jeho odštepného závodu v Košiciach. Tento bol založený v roku 1974 a budovaný ako vývojová základňa koncernu ZSE Praha pre el. stroje točivé do výkonu 100 kW. Vyvinuli sa tak okrem iného nové výkonové rady asynchrónnych elektromotorov pre MEZ Mohelnice a MEZ Frenštát ( v súčasnosti podniky koncernu SIEMENS ), motory pre práčky a chladničky. Realizoval sa aj vlastný vývoj špeciálnej výroby v malých sériách s individuálnym programom kvality, ako aj rotačných meničov kmitočtu 400 Hz pre zdrojové letiskové súpravy alebo synchrónne generátory pre pojazdné elektrocentrály.

V poslednom období sa zaviedla sériová výroba výťahových elektromotorov a asynchrónnych servomotorov pre pohony v jadrových elektrárňach, pracujúcich pod obálkou reaktora. Vzhľadom na to má výrobná základňa uzavretý cyklus. To znamená, že je možné realizovať vývoj a výrobu špeciálnych elektromotorov od projekcie až po typové skúšky. Vlastná nástrojáreň umožňuje vyrábať potrebné strihacie, lisovacie, obrábacie nástroje, tlakové formy pre liatie Al-zliatin, ako aj jednoúčelové zariadenia pre vlastnú potrebu aj pre externých zákazníkov. Skúšobňa spoločnosti je členom Združenia skúšobní v Slovenskej republike.

Podnikateľská činnosť spoločnosti sa orientuje na využitie celého potenciálu podniku a vyvíja preto aktivity na zaradenie sa do vyhlásených vývojových programov štátu, ako aj na spoluprácu so zahraničnými podnikateľskými subjektami, najmä z Nemecka, Rakúska, bývalých štátov SNŠ, Poľska, Maďarska a Bulharska. Prostredníctvom skvalitnenia organizačných a riadiacich činností je cieľom získať medzinárodne uznávaný certifikát kvality, ako aj štatút autorizovanej štátnej skúšobne.


  

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 1997 - 2018 Slovres a.s.

Aktualizácia: 16.01.2018