Trakčný motor ATR

   
<< ] Home    
 
a_atr.jpg (6793 bytes)

Striedavý trakčný motor ATR 200L-4 

s kotvou nakrátko je určený pre pohon inovovaných električiek typu T3 ako náhrada za sériový jednosmerný trakčný motor TE 022 ( predtým TM 22/22x4 ). Preto má s týmto motorom rovnaké všetky montážne rozmery. Motor je spojený prevodom s hnacími kolesami podvozku električky a je napájaný z meniča frekvencie striedavým napätím   3x400 V s frekvenciou 5 až 200 Hz. Použitý izolačný systém odpovedá triede tepelnej odolnosti F. Údržba motora v prevádzke spočíva iba v domazávaní ložiska.

Výhody v porovnaní s pôvodným motorom

  • Hmotnosť motora nižšia o 30 %

  • Úspora elektrickej energie pri prevádzke 30-40 %

  • Úspora nákladov pri údržbe ( údržba je zúžená len na domazávanie ložísk)

  • Odstránili sa najčastejšie poruchové uzly: vinutý rotor, zberacie krúžky, uhlíky, znížený izolačný odpor spôsobený vlhkosťou okolia

Technické údaje

Na požiadanie aj vyššie výkony a parametre pri iných hodnotách napájania.

Trvalý výkon 75 kW
Menovitý moment 350 Nm
Menovité napätie 400 V
Menovitý prúd 127 A
Frekvencia 70Hz
Cos j 0,91
Účinnosť 94,7 %
Skúšobné napätie 4000 V
Men. otáčky 2063 min –1 (pre oba smery)
Max. otáčky 4200 min –1
Hmotnosť 320 kg
Chladenie IC 17
Izolácia vinutia trieda “ F ”
  

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 14.11.2008