Výroba

   
<< ] O firme ] [ Výroba ] Opravy ] Výpredaj nadlimitných zásob ] Kontakt ] 

   

Home     English  Russian  Deutsch  

Výťahový motor ATM

Trojfázové asynchrónne výťahové motory sú určené pre pohon výťahových strojov. Trojfázové asynchr. motory s kotvou nakrátko radu ATM sú vyrábané v krytí IP 10 a IP 20, s vlastným chladením IC 01 a s možnosťou dobudovania prídavných chladení pre vyšší počet zopnutí. Konštrukčné diely sú vyrobené zo sivej liatiny. Skriňa a veko svorkovnice sú z hliníkovej zliatiny. Použitý izolačný materiál odpovedá triede izolácie F. Základné vyhotovenie motora má svorkovnicu umiestnenú v hornej časti s možnosťou jej natočenia o 180o. Konštrukčné riešenie kostry dovoľuje umiestniť svorkovnicu na bok, na pravú alebo ľavú stranu motora. Motory sa vyznačujú nízkou hladinou hluku a mohutnosti kmitania. Montážne rozmery odpovedajú norme IEC 60072-1

Výťahový motor 2ATM

Trojfázové asynchrónne výťahové motory sú určené pre pohon výťahových strojov.

Bezprevodovkový výťahový pohon SLP 315

Výťahový pohon SLP je bezprevodovkový pohon, ktorý sa skladá z pohonnej jednotky, brzdnej časti, trecieho kolesa. Celý pohon je umiestnený na jednom hriadeli tak, že montážne a upevňovacie časti sa navzájom prelínajú. Pohonnú jednotku tvorí trojfázový synchrónny motor z permanentnými magnetmi. Kostra motora je zároveň aj nosná konštrukcia celého zariadenia. Na kostre pohonu sú montážne otvory pohonu a upevňovacie miesta pre brzdy a lanové pridržiavače. V hornej časti kostry je skriňa svorkovnice pre centrálne pripojenie všetkých elektrických komponentov zúčastnených na funkcii a ochrane pohonu. Brzdový systém tvoria dva nezávislé jednosmerné elektromagnety s tlačnými pružinami. Núdzové odbrzdenie elektromagnetov je možné pomocou záložného zdroja. Na požiadanie môžu byť brzdy dodávané s ručným odbrzdením. Kontrolu odbrzdenia vykonáva mikrospínač, ktorý môže slúžiť aj na zmenu prídržného napájacieho napätia brzdy. Trecie koleso je liatinové a podľa požiadaviek zákazníka môže byť modifikovaný jeho priemer, počet a tvar lanových drážok. Výťahový pohon je napájaný zo statického meniča kmitočtu, čím je dosiahnutá plynulá regulácia otáčok v plnom rozsahu prevádzkových rýchlostí čo zvyšuje komfort jazdy a presnosť zastavenia. Vinutie motora je chránené zabudovanou tepelnou ochranou

Elektomagnetická brzda ELB

Elektromagnetická brzda je určená pre výťahové pohony novej generácie, kde sa brzdenie realizuje na strane pohonu pri trecom kolese, alebo priamo na trecom kolese, ktoré má k tomuto účelu vytvorenú treciu plochu. Brzda je konštruovaná ako jednosmerný elektromagnet s tlačnými pružinami. Brzdná sila je prenášaná cez kotvu elektromagnetu a brzdné obloženie na brzdové koleso. Núdzové odbrzdenie elektromagnetov je možné realizovať dvoma spôsobmi, a to elektricky ( pri výpadku elektrickej energie záložným zdrojom ), alebo mechanicky ( na požiadanie je brzda vybavená príslušným mechanizmom s ramenom ). Kontrolu odbrzdenia vykonáva mikrospínač, ktorý môže slúžiť aj na zmenu prídržného napájacieho napätia brzdy. Elektromagnetické brzdy sú vyhotovené ako kľudové a preto sa nepredpokladá opotrebenie brzdového obloženia.

Striedavý trakčný motor ATR 200L-4

s kotvou nakrátko je určený pre pohon inovovaných električiek typu T3 ako náhrada za sériový jednosmerný trakčný motor TE 022 ( predtým TM 22/22x4 ). Preto má s týmto motorom rovnaké všetky montážne rozmery. Motor je spojený prevodom s hnacími kolesami podvozku električky a je napájaný z meniča frekvencie striedavým napätím   3x400 V s frekvenciou 5 až 200 Hz. Použitý izolačný systém odpovedá triede tepelnej odolnosti F. Údržba motora v prevádzke spočíva iba v domazávaní ložiska.

Generátor SGT

Generátory typu SGT 215 - 12D a typu SGT 215-12Y . Nahrádzajú pôvodné generátory typu 550605 a 5506206 v plnom rozsahu elektrických a mechanických parametrov.
Generátory SGT 215-12D a typu SGT 215-12Y sú určené pre použitie ako zdroj elektrického prúdu na železničných vagónoch. Jedná sa o trojfázový synchrónny generátor s drápkovými pólmi, ktorý je poháňaný prevodovkou upevnenou pomocou príruby na ložisku nápravy. Trojfázový prúd vyrábaný za jazdy generátorom v súčinnosti s regulá-torom sa po usmernení používa na napájanie elektrických spotrebičov a na nabíjanie akumulátorov vozňa.

Výbehová výroba

  

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 03.04.2009