O firme

   
<< ] [ O firme ] Výroba ] Opravy ] Výpredaj nadlimitných zásob ] Kontakt ]  English  Deutsch  
 
Predstavenstvo Výkonné vedenie Dozorná rada
Predseda Riaditeľ Predseda
Ing. Slavomír Takáč
Ing. Rudolf Tholt Ing. Ladislav Drabik, PhD
Podpredseda Ekonomický námestník Člen
Ing. Rudolf Tholt Ing. Anna Poláčková Prof. Ing.  Emil Spišák,  CSc
Člen Výrobno-technický námestník Člen
Ing. Jozef Jaššo
Ing. Michal Ninčák Ing. Anna Poláčková

Vedúci OTZ

Ing. Milan Bečka

 

 

 

 

 

  

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 22.12.2017