Generátor SGT

   
<< ] Technické podmienky ] Home    English    Deutsch  
 

Generátory typu SGT 215 - 12D a typu SGT 215-12Y . Nahrádzajú pôvodné generátory typu 550605 a 5506206 v plnom rozsahu elektrických a mechanických parametrov.

Generátory SGT 215-12D a typu SGT 215-12Y sú určené pre použitie ako zdroj elektrického prúdu na železničných vagónoch. Jedná sa o trojfázový synchrónny generátor s drápkovými pólmi, ktorý je poháňaný prevodovkou upevnenou pomocou príruby na ložisku nápravy. Trojfázový prúd vyrábaný za jazdy generátorom v súčinnosti s regulá-torom sa po usmernení používa na napájanie elektrických spotrebičov a na nabíjanie akumulátorov vozňa.

  

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 14.11.2008