Bezprevodovkový výťahový pohon

   
<< ] Rozmerový náčrt ]     Home    English    Deutsch    Russian    
 

Všeobecné

Popis a základné technické údaje

Montáž

Údržba

Skladovanie, záruka a reklamácia

Popis a základné technické údaje

Bezpečnostné upozornenia 

[ hore ]

POZOR!

Pred manipuláciu a uvedením výťahového pohonu do prevádzky, je nutné dokonale sa oboznámiť a dodržiavať nasledujúce upozornenia a doporučenia uvedené v tomto návode. Nedodržanie týchto upozornení a doporučení môže viesť ťažkým alebo aj smrteľným úrazom a prípadným materiálnym škodám.

Bezpečnostné opatrenia a predpisy pre uvedenie do prevádzky a prevádzku odpovedajú Európskej norme EN81-1 ako aj príslušným národným normám.

Manipuláciu, montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a nastavovanie môže vykonávať iba kvalifikovaný odborný personál. Montážny a servisný personál sa musí pred montážou a uvedením do prevádzky s dokumentáciou a pohonným agregátom dokonale oboznámiť, aby sa zabránilo poruchám a nesprávnosti chodu pri uvedení do prevádzky a v ďalšej prevádzke.

Súčasťou návodu na obsluhu a údržbu výťahového stroja je samostatná dokumentácia pre menič frekvencie a snímač, s ktorými je potrebné tiež sa dokonale oboznámiť a pokyny v nich uvedené rešpektovať.

Výťahový pohon SLP 315 sa smie používať iba v technicky bezchybnom stave a zo strany SLOVRES a.s. určených prevádzkových zaťaženiach. Ak dôjde počas doby životnosti výťahového stroja k zmenám (napr.: kvôli opotrebovaniu, starnutiu a pod.) tieto musia byť podľa návodu na obsluhu a údržbu odstránené.

V prípade, že montáž a uvedenie do prevádzky bude nasledovať po dlhšom čase je potrebné stroj nakonzervovať. Výťahový stroj nesmie byť uložený a pracovať v prostredí agresívnych plynov, pár a prachu. Sám stroj nevyvoláva žiadne zdraviu škodlivé emisie. Prevádzkovateľ musí prijať opatrenia na zabránenie neúmyselného dotyku k výťahovému stroju.


Popis pohonu

[ hore ]

Výťahový pohon SLP je bezprevodovkový pohon, ktorý sa skladá z pohonnej jednotky, brzdnej časti, trecieho kolesa. Celý pohon je umiestnený na jednom hriadeli tak, že montážne a upevňovacie časti sa navzájom prelínajú. Pohonnú jednotku tvorí trojfázový synchrónny motor z permanentnými magnetmi. Kostra motora je zároveň aj nosná konštrukcia celého zariadenia. Na kostre pohonu sú montážne otvory pohonu a upevňovacie miesta pre brzdy a lanové pridržiavače. V hornej časti kostry je skriňa svorkovnice pre centrálne pripojenie všetkých elektrických komponentov zúčastnených na funkcii a ochrane pohonu. Brzdový systém tvoria dva nezávislé jednosmerné elektromagnety s tlačnými pružinami. Núdzové odbrzdenie elektromagnetov je možné pomocou záložného zdroja. Na požiadanie môžu byť brzdy dodávané s ručným odbrzdením. Kontrolu odbrzdenia vykonáva mikrospínač, ktorý môže slúžiť aj na zmenu prídržného napájacieho napätia brzdy. Trecie koleso je liatinové a podľa požiadaviek zákazníka môže byť modifikovaný jeho priemer, počet a tvar lanových drážok. Výťahový pohon je napájaný zo statického meniča kmitočtu, čím je dosiahnutá plynulá regulácia otáčok v plnom rozsahu prevádzkových rýchlostí čo zvyšuje komfort jazdy a presnosť zastavenia. Vinutie motora je chránené zabudovanou tepelnou ochranou.


Základné časti

[ hore ]

 1. Kostra

 2. Brzdové koleso

 3. Trecie koleso

 4. Brzdy

 5. Lanový pridržiavač

 6. Ručné odbrzdenie

 7. Snímač otáčok

 8. Uzemňovacia skrutka

 9. Svorkovnica

 10. Mikrospínač

 Základné technické údaje

Bezprevodovkový výťah.pohon

SLP 315.3

SLP 315.4

Menovitý moment Mn

N.m

660

880

Minimálna preťažiteľnosť

-

1.6

1.6

Počet zopnutí

1/h

240

240

Zaťažovateľ ED

%

40

40

Statické zaťaženie trakč. kolesa

kN

50

50

Priemer trakčného kolesa

mm

500

420

340

500

420

340

Zlanenie

-

1:1

Ťažná sila

N

2640

3143

3882

3520

4190

5176

Nosnosť

kg

400

450

525

525

630

750

Moment zotrvacnosti

kg.m2

3.5

3.3

3.1

4.1

3.9

3.7

Rýchlosť v m/s

0.63

Otáčky

1/min

24.1

28.7

35.4

24.1

28.7

35.4

Frekvencia

Hz

7.2

8.6

10.6

7.2

8.6

10.6

Prúd motora pri Mn

A

8.0

9.5

10.0

9.5

10.0

12.0

Výkon

kW

1.7

2.0

2.4

2.2

2.6

3.3

0.8

Otáčky

1/min

30.6

36.4

45.0

30.6

36.4

45.0

Frekvencia

Hz

9.2

10.9

13.5

9.2

10.9

13.5

Prúd motora pri Mn

A

9.5

10.0

12.0

10.0

12.0

14.0

Výkon

kW

2.1

2.5

3.1

2.8

3.4

4.1

1

Otáčky

1/min

38.2

45.5

56.2

38.2

45.5

56.2

Frekvencia

Hz

11.5

13.7

16.9

11.5

13.7

16.9

Prúd

A

10.0

12.0

14.0

12.0

14.0

17.0

Výkon

kW

2.6

3.1

3.9

3.5

4.2

5.2

1.25

Otáčky

1/min

47.8

56.9

70.3

47.8

56.9

70.3

Frekvencia

Hz

14.3

17.1

21.1

14.3

17.1

21.1

Prúd motora pri Mn

A

12.0

14.0

17.0

14.0

17.0

20.0

Výkon

kW

3.3

3.9

4.9

4.4

5.2

6.5

1.6

Otáčky

1/min

61.1

72.8

89.9

61.1

72.8

89.9

Frekvencia

Hz

18.3

21.8

27.0

18.3

21.8

27.0

Prúd motora pri Mn

A

14.0

17.0

20.0

17.0

20.0

25.0

Výkon

kW

4.2

5.0

6.2

5.6

6.7

8.3

Zlanenie

-

2:1

Ťažná sila

N

5280

6286

7765

7040

8381

10353

Nosnosť

kg

800

975

1125

1050

1250

1500

Moment zotrvačnosti

kg.m2

3,5

3.3

3.1

4.1

3.9

3.7

Rýchlosť v m/s

0.63

Otáčky

1/min

48.2

57.3

70.8

48.2

57.3

70.8

Frekvencia

Hz

14.5

17.2

21.2

14.5

17.2

21.2

Prúd

A

12.0

14.0

17.0

15.0

18.0

20.0

Výkon

kW

3.3

4.0

4.9

4.4

5.3

6.5

0.8

Otáčky

1/min

61.1

72.8

89.9

61.1

72.8

89.9

Frekvencia

Hz

18.3

21.8

27.0

18.3

21.8

27.0

Prúd

A

14.0

17.0

20.0

18.0

20.0

25.0

Výkon

kW

4.2

5.0

6.2

5.6

6.7

8.3

1

Otáčky

1/min

76.4

91.0

112.4

76.4

91.0

112.4

Frekvencia

Hz

22.9

27.3

33.7

22.9

27.3

33.7

Prúd

A

17.0

20.0

25.0

22.0

25.0

30.0

Výkon

kW

5.3

6.3

7.8

7.0

8.4

10.4

1.25

Otáčky

1/min

95.5

113.7

140.5

95.5

113.7

 

Frekvencia

Hz

28.7

34.1

42.2

28.7

34.1

 

Prúd

A

20.0

25.0

30.0

25.0

30.0

 

Výkon

kW

6.6

7.9

9.7

8.8

10.5

 

1.6

Otáčky

1/min

122.3

145.6

179.8

122.3

145.6

 

Frekvencia

Hz

36.7

43.7

53.9

36.7

43.7

 

Prúd

A

25.0

30.0

37.0

35.0

40.0

 

Výkon

kW

8.4

10.1

12.4

11.3

13.4

 

 


Typové označenie

[ hore ]

SLP 315.3/1 16

 • SLP  -  Synchrónny výťahový pohon

 • 315 - výška osi

 • .3 - momentový kód

 • /1 - zlanenie 1:1

 • 16 - rýchlosť kabíny výťahu v m/s (1,6)


Náhradné diely

[ hore ]

 • Kryt snímača otáčok číslo výkresu: 34007094

 • Teleso elektromagnetu číslo výkresu: 22005366

 • Kotva elektromagnetu číslo výkresu: 32005367

 • Brzdové koleso číslo výkresu: 32007083

Menič dodá výrobca meniča
Snímač otáčok dodá výrobca snímača

Požiadavky na náhradné diely je možné uplatňovať priamo u výrobcu. Bežný spotrebný materiál, ako sú napríklad ložiská výrobca nedodáva.


Montážny predpis

[ hore ]

Pri montáži pohonu v miestnosti je potrebné dodržať minimálne manipulačné rozmery pre prístup udržby k pohonu v prípade poruchy. Odporučané vzdialenosti od stien v miestnosti sú:

 • 0,5 m vzdialenosť od steny k boku stroja

 • 1,5 m vzdialenosť medzi zadnou stenou a krytom stroja


Montáž

Bezpečnosť

[ hore ]

Bezpečnosť pri výrobe je zaistená dodržaním technologických a hygienických predpisov. Bezpečnosť pri obsluhe a údržbe je zaistená pri dodržaní základných noriem bezpečnosti pri práci na elektrických zariadeniach a bezpečnostnými predpismi podľa EN 81-1.

Na pohone sú dve ochranné svorky pre spojenie s ochranným vodičom. Vnútorná ochranná svorka sa nachádza na svorkovnici a vonkajšia sa nachádza na kostre pohonu.


Svorkovnica

[ hore ]

Svorkovnica je radová s označením jednotlivých svorníc T1, T2, S1, S2, 1, 1, PE, U, V, W, X, Y, Z, 2, 2, S2, S2.Toto označenie svorníc platí pre základné vyhotovenie výťahového pohonu.


Schéma zapojenia motora na svorkovnici

[ hore ]

 • M - motor

 • Bd1,Bd2 - brzdy

 • TB - tepelná ochrana vo vinutí

 • S1,S2 - spínanie brzdy

 • V - varistor

 

 

 

 

 


Menič frekvencie

[ hore ]

Menič frekvencie použivaný na riadenie frekvencie vo výťahom pohone SPL 315 je dodávaný externými firmami. Meniče zabezpečujú optimálne využitie a jazdný komfort dodávaných elektrických pohonov. Bližšie informácie o meničoch frekvencie sú súčasťou samostatnej prílohy a zodpovedá zaň výrobca frekvenčného meniča.


Snímač otáčok

[ hore ]

Údaje o snímači otáčok a jeho nastavení sú súčasťou samostatnej prílohy a zodpovedá za nich výrobca snímača.

Upozornenie: POZOR! Laná výťahu musia byť počas kalibrácie vyvesené z dôvodu nepredvídanej odozvy na rotore pri chybnej kalibrácii snímača!


Elektromagnetická brzda ELB 600

[ hore ] Nastavenie brzdy ELB.06

Nastavenie elektromagnetickej brzdy

Brzdu pripevníme k držiakom pomocou skrutiek 4. Brzdové obloženie 3 dosadne na brzdové koleso. Pomocou špáromierky ( plech o predpísanej hrúbke 0,6 mm ) nastavíme vzduchovú medzeru medzi kotvou 2 a telesom 1. Skrutkami 4 doťahujeme teleso 1 ku kotve 2 až kým nebude medzi nimi vzduchová medzera vymedzená len špáromierkou. Po nastavení vzduchovej medzery skrutkami 5 zaistíme polohu telesa.


Nastavenie ručného odbrzdenia

[ hore ]

Po upevnení a nastavení brzdy môžeme pripevniť ručné odbrzdenie. Na svorník 2, ktorý je naskrutkovaný v kotve elektromagnetu nasunieme podložku 5. Do páky ručného odbrzdenia 1 vložíme skrutku 6 a naskrutkujeme maticu 7. Páku ručného odbrzdenia 1 dáme na svorník 2 a podložku 5 a priskrutkujeme k telesu elektromagnetu pomocou skrutky 6 a poistíme maticou 7. Podložku 4 nasunieme na svorník 2 a zaistíme maticou 3 tak aby sme zaistili páku ručného odbrzdenia ale nepritiahli kotvu elektromagnetu.


Nastavenie mikrospínača

[ hore ]

Doraz spínača 2 upevníme v kotve elektromagnetu pomocou skrutiek 3 a podložiek 4 tak, aby medzera medzi dorazom spínača 2 bola menšia ako medzera medzi kotvou a telesom elektromagnetu a o hodnotu mŕtveho chodu mikrospínača, t.j. aby pri zapnutí brzdy aj mikrospínače spoľahlivo pracovali.


Nastavenie lanových pridržiavačov

[ hore ]

Po uvoľnením skrutiek 3 môžeme posúvať lanový pridržiavač 2 a nastavovať veľkosť vzdialenosti od trecieho kolesa 1. Vzdialenosť medzi trecím kolesom 1 a lanovým pridržiavačom 2 pri správnom nastavení sa má rovnať polomeru lana v drážke trecieho kolesa 1.


Uvedenie do prevádzky

[ hore ]

Pre montáž, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu platí tento návod na obsluhu a údržbu. Ku každému motoru je dodaná jedna sada kompletnej technickej dokumentácie, týkajúca sa pohonu. Ďalšiu technickú dokumentáciu, ktorá zahrňa obsluhu a prevádzku frekvenčných meničov dodá firma vyrábajúca daný frekvenčný menič .


Údržba

[ hore ]

Bezpečnosť

Všetky práce na pohone sa robia vo vypnutom stave za kľudu (výnimku tvoria niektoré úkony vykonávané pod napätím pri revízii elektrických častí motora), pričom je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy dané platnými technickými normami. Vždy je treba skontrolovať, či je riadne pripojený ochranný vodič, či sú živé časti bez napätia a zaistiť, aby nedošlo k náhodnému zapnutiu.


Svorky

[ hore ]

Pri revízii je potrebné sa presvedčiť, či všetky pripojovacie svorky vo svorkovnici a ochranné svorky motora sú riadne dotiahnuté. V prípade potreby ich dotiahnuť, aby sa za prevádzky prechodovým odporom spoj nezahrieval.


Brzdy

[ hore ]

Pomocou špáromierky ( plech o predpísanej hrúbke 0,6 mm ) skontrolujeme nastavenie vzduchovej medzery medzi kotvou a telesom. Skrutkami doťahujeme teleso ku kotve až kým nebude medzi nimi vzduchová medzera vymedzená len špáromierkou. Po nastavení vzduchovej medzery skrutkami zaistíme polohu telesa. Zároveň kontrolujeme aj opotrebovanie trecieho obloženia, min. hrúbka je cca. 2 mm. Ak k dôjde opotrebovaniu pod danú hranicu, je potrebné vymeniť kotvu elektromagnetu s trecím obložením. Brzda môže pracovať až do veľkosti vzduchovej medzery 1mm. Pri kontrole stavu brzdy a zistení zväčšenia vzduchovej medzery nad hodnotu 1mm je potrebné znovu nastaviť brzdu na východziu hodnotu 0,6mm a skontrolovať opotrebenie brzdového obloženia.


Ložiská

[ hore ]

Hriadeľ sa otáča v ložiskách :

 • predné guličkové 6220 C3

 • zadné valčekové NJ 220 E

Ložiská sú naplnené tukom NH2 a sú uzavreté ložiskovými krytmi.


Všeobecné

Údaje pre objednávanie

[ hore ]

Vyhotovenie pohonu SLP je jednoznačne určené typom a číselným kódom. Pre objednávku je potrebné uviesť typ motora a číselný kód alebo nasledujúce údaje:

SLP 315.X/Y ZZ

X momentový kód =   3  (660 Nm) 4  (880 Nm)
Y zlanenie =  1 (1:1) 2 (2:1)
ZZ
rýchlosť kabíny výťahu v m/s = 06(0,63) 08(0,80) 10(1,00) 12(1,25) 16(1,60) 20(2,00)25(2,50) 32(3,20) 40(4,00)

Motory sú štandardne dodávané z trecím kolesom priemeru 500mm pre 6 lán o priemere 10mm.

VŠETKY INFORMÁCIE OBDRŽITE:

Obchodný úsek: +421 55 72 62 111; +421 55 67 48 242 E-mail : odbyt@slovres.sk

Technický úsek: +421 55 72 62 114

Možné modifikácie vyhotovení pre dodávky výťahových strojov je potrebné dohodnúť s obchodným úsekom výrobcu.
Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien, ktoré nemajú  vplyv na základné technické parametre v období platnosti katalógu.


Výrobca

 

[ hore ]

Výrobcom výťahového pohonu a zároveň dodávateľom je 

SLOVRES a.s., 

Rastislavova 100, Košice 040 43.

VŠETKY INFORMÁCIE O VÝŤAHOVOM STROJI SLP 315 OBDRŽITE NA POŽIADANIE:

Obchodný úsek:     +421 55 72 62 111 http: //www.slovres.sk
                                   +421 55 67 48 242 E-mail : odbyt@slovres.sk
Technický úsek:     +421 55 72 62 114


Skladovanie, záruka a reklamácia

Skladovanie

[ hore ]

Pohony môžu byť skladované iba v suchých a čistých miestnostiach, bez možnosti náhodného poškodenia. V týchto miestnostiach nesmie dochádzať k náhlym zmenám teploty, ktoré spôsobujú orosenie stroja. Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti, kde sú motory skladované, môže byť 80% pri teplote 20° C. Pri dlhodobom skladovaní je nutné najmenej v šesťmesačných intervaloch kontrolovať, prípadne obnovovať konzerváciu a kontrolovať izolačný stav pred ďalším použitím .


Záruka a reklamácie

[ hore ]

Záruka sa vzťahuje na základný výrobok a k nemu dodávané príslušenstvo

Záručná doba na výrobok a dodávané príslušenstvo je šesť mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky, maximálne však dvanásť mesiacov odo dňa odoslania zo závodu výrobcu ak nie je uvedená iná záručná doba.

Záruka zaniká ak:

 • o výrobky nebolo dostatočne postarané ( uskladnenie, údržba, obsluha a pod.)

 • stroj nie je prevádzkovaný v súlade  s údajmi na výkonnostnom štítku a podľa platných pokynov výrobcu

 • výrobok nebol nesprávne používaný ( k inému účelu, preťaženiu apod.)

 • na výrobku boli nepovolanou osobou prevedené zmeny, opravy, násilné alebo neodborné zásahy

 • niektorá súčasť bola nahradená neoriginálnou súčasťou

 • vada vznikla haváriou, pokiaľ táto nenastala preukázateľne vadou výrobku

Nedodržanie týchto podmienok môže byť pre výrobcu dôvodom k odmietnutiu nárokov vyplývajúcich zo záruky . O oprávnenosti záručnej opravy rozhoduje výrobca.


Záručné opravy

[ hore ]

Reklamáciu uplatňuje vždy užívateľ u dodávateľa. Pri reklamácii je užívateľ povinný predložiť riadne vyplnený záručný list. Záručné opravy výťahových pohonov prevádza v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka dodávateľ Slovres a.s., alebo ním poverená osoba.

 

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 12.08.2009