Výbehová výroba

   
<< ] O firme ] Opravy ] Výpredaj nadlimitných zásob ] Závodné stravovanie ] Kontakt ] 

   

Home     English    Deutsch  

Bezprevodovkové výťahové stroje typového radu GA.

Geniálne jednoduché a cenovo výhodné bezprevodovkové výťahové stroje pre lanové výťahy, optimálny jazdný komfort a minimálna údržba.
Výroba a prevádzka spĺňa najvyššie požiadavky ochrany životného prostredia
Vyrába sa v spolupráci s Blocher - Motor GmbH, Nermecko

Bližšie informácie podá Ing. Chamilla tel. 055/ 6748 242 e-mail: odbyt@slovres.sk

Asynchrónny elektromotor s vonkajším rotorom

Špeciálny asynchrónny elektromotor s vonkajším rotorom AV 131-2 je určený k pohonu transmisných zariadení, napr. brúsnych pásov v nábytkárskom priemysle, alebo pre navíjanie papiera v papierenskom priemysle.
Elektromotor je charakterizovaný tým, že stator je upevnený na hriadeli. Vývodné vodiče zo statorového vinutia sú vyvedené k svorkovnicovej skrini, umiestenej na konci hriadeľa, cez otvor v ňom. Po pripojení na sieť sa vonkajší rotor otáča, pričom plášť rotora, ktorý je hliníkový, súdkovitého tvaru, slúži na prenos krútiaceho momentu na transmisné zariadenie. Vonkajší tvar rotora a tolerancie voľných koncov hriadeľov je možné upraviť podľa požiadaviek zákazníka

Výťahový stroj typového radu LL 239

 je klasický zavitovkový výťahový stroj s navíjacím bubnom, dvojčinnou vertikálnou brzdou a s namontovaným váčkovým vypínacím zariadením. Celý stroj je umiestnený na pevnom ráme. Najčastejšie použitie pre kuchynské výťahy.
Cena výťahového stroja s rámom a s vypínacou váčkou typ LL239: 27 900,- SK/ks 
Cena bez DPH, ExW Slovres a.s., Košice. Dodací termín: výrobky zo skladu do 48 hod. na objednávku do 8 týždňov

Bližšie informácie podá Ing. Chamilla tel. 055/ 6748 242 e-mail: odbyt@slovres.sk

Plochý motor 5P

Ploché trojfázové asynchronné motory sú špeciálne stroje určené na pohon kotúčových píl a fréz, upevnených priamo na hriadeli elektrického stroja.
Charakteristickým konštrukčným rysom týchto motorov je malá výška osi otáčania pri relatívne vysokých výkonoch. Kostra je hliníková, rebrovaná z dvoch strán, so svorkovnicou umiestnenou na boku stroja. Pätky sú umiestnené na ložiskových štítoch zo sivej liatiny. Atypický je kryt ventilátora. Hriadeľ s unášačom a ložiskový uzol s ložiskami rôznych dimenzií.
Univerzálne použitie plochých motorov umožňuje napájanie zo statického meniča kmitočtu do 300 Hz a špeciálne vyhotovenie so vstavanou elektromagnetickou brzdou.

Zalievane cievky pre elektromagnety a automobilové retardery

  

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 03.04.2009