Rozmery

   
<< ]       Home 

Rozmerové náčrtky bŕzd

ELB 7183 ELB 7316 ELB 7320 ELB 7392 ELB 7476
ELB 7240 ELB 7317 ELB 7355 ELB 7397 ELB 7479
ELB 7260 ELB 7318 ELB 7377 ELB 7431 ELB 7480
ELB 7313 ELB 7319 ELB 7378 ELB 7472

Rozmerový náčrtok

Typ

A

B

C

D

E

F

G

H

CH

J

K*

L

M

Brzdná sila [N]

Hmotnosť [kg]

ELB 10.600.1.1

130

300

90

270

60

180

95

48

12

3

600

M12

360

11 220

29

ELB 10.600.4.1

130

300

90

270

60

180

95

48

12

3

600

M12

360

11 220

29

ELB 08.600.1.1

130

300

90

270

60

180

95

48

12

3

600

M12

360

8 976

29

ELB 06.420.1.1

120

250

75

220

60

150

91

44

5

8

420

M8

215

6 730

22

ELB 06.400.1.0

120

250

75

220

60

150

93

0

5

13

400

M8

0

6 730

21

ELB 06.240.1.0

120

250

75

200

100

90

98

0

5

8

240

M8

0

6 730

21

ELB 04.240.1.0

120

240

75

220

60

135

91

0

5

 

240

M8

0

4480

20

ELB 06.240.1.0

120

240

75

220

60

135

91

0

5

 

240

M8

0

6730

20

ELB 04.240.4.0

120

205

85

170

60

118

98

0

0

8

240

M8

0

4480

15,7

*- Možné upraviť podľa požiadaviek zákazníka

 

Dosiahnutý brzdný moment Mb sa dá vypočítať podľa vzorca a konfrontovať s požadovaným brzdným momentom.

 

Kde Fb – brzdná sila ( v tabuľke)

Rb – polomer brzdného kolesa ( 1/2 rozmeru K)

f – koeficient trenia brzdového obloženia

Pri prvom kontakte so zákazník sú rozhodujúce nasledovné informácie:

  • požiadavka mechanického odbrzdenia

  • veľkosť napájacieho napätia

  • priemer brzdného kolesa

  • veľkosť brzdnej sily

  • veľkosť koeficientu trenia brzdového obloženia

  • iné konštrukčné špecifiká ( umiestnenie mikrospínača na brzde, možnosť nastavovania nosných skrutiek zo strany kotvy, povrchová úprava a pod.)

 

 

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 14.11.2008